XXIII CAMPIONAT DE CATALUNYA DE JUDO ABSOLUT FEMENÍ. 1994

17 de maig de 1994
Menys 48 kg.
1a Mónica Parra (Judo Verneda)
2a Silvia Escocia (Judo Escuela Badalona)
Menys 52 kg.
1a Sílvia Díaz (Judo Esportiu Clarot)
2a Sílvia González (Judo Liceo Badalona)
Menys 56 kg.
1a Mireia Anglés (Judo Montserrat)
2a Olga Pardo (Judo Louis)
Menys 61 kg.
1a Susana Breda (Judo Condal)
2a Maria Rosa Rovira (Judo Farnet)
Menys 66 kg.
1a Vanesa Redorta (Judo Granollers)
2a Marta Llena (Judo Llena Sabadell)
Menys 72 kg.
1a Maria Luisa López (Judo Esportiu Claror)
Mes 72 kg.
1a Mari Carmen Fuentes (Judo Louis)
2a Montserrat Senar (Judo Marín)