II CAMPIONAT D’ESPANYA DE JUDO ESPERANZAS MASCULÍ. 1968

1968
CLASSIFICACIÓ
Lleugers:
1r Vicuna (Guipuzcoa).
Semimitjos:
1r Gonzalez (Madrid).
Mitjos:
1r Ramon Sans (Catalunya).
Semipesats:
1r Villamon (Valencia).
Pesats:
1r Ferrer (Castilla).