II CAMPIONAT DE CATALUNYA DE JUDO ESPERANCES MASCULÍ. 1969

1969
CLASSIFICACIÓ
Lleugers:
1r Sola (Judo Barcelona).
2n Antonio Armengol (Judo Barcelona).
Semimitjos:
1r Cortadella (Judo Barcelona).
2n Gratacos (Judo Aguilas).
Mitjos:
1r Vitro (Judo Aguilas).
2n Friel (Judo Barcelona).
Semipesats:
1r Quilez (Judo Aguilas).
2n Valverde (Judo Aguilas).
Pesats:
1r Victor Solante (Judo Aguilas).