I TORNEIG INTERNACIONAL «CIUTAT DE BARCELONA» FEMENÍ. 1974

CLASSIFICACIÓ
-54 kg.
1a N’Guyen (Suiza) / 2a Bernad (Francia) / 3a Miebach (Alemània) / 3a Colombo (Itàlia)
-60 kg.
1a Happ (Alemània) / 2a Berg (Alemània) / 3a Forget (Canadà) / 3a Tocos (França)
-68 kg.
1a Bolleau (Canadà) / 2a Weiss (Alemània) / 3a Saint-Lorentz (Canadà) / 3a Bolduc (Canadà)
+68 kg
1a Mogebiera (Alemània) /2a Vermeer (Holanda) / 3a Barette (Canadà) / 3a Burger (Suiza)