I CAMPIONAT D’ESPANYA DE JUDO ESPERANZAS MASCULÍ. 1967

Lugo, 1967
CLASSIFICACIÓ
Lleugers:
1r Gragera (Castilla).
Semimitjos:
1r Torres (Castilla).
Mitjos:
1r Ramon Sans (Catalunya).
Semipesats:
1r Ruiz (Vizcaya).
Pesats:
1r Trillo (Castilla).