ALTRES ACTIVITATS. 1953

SÓN ASCENDITS PER «MÈRITS»
Jose Pons a cinturó marró
Enrique Aparicio a cinturó marró
Ausencio Piera a cinturó blau
Miguel Vals a cinturó verd
Anselmo Leon a cinturó taronja
EXIBICIÓ: Robo en casa de un «JUDOKA»
 EXIBICIÓ EN TARRASSA: 30 de maig de 1953
Mestre: Henri Birnbaum Okonoweki
Enrique Padrol, Federico Bonatti, Jose Pons, Raul Roviralta